Lovliggørelser/BBR


At få godkendt sit ulovlige byggeri kræver i dag en vis byggeteknisk viden, erfaring og en smule tålmodighed - Bare rolig, det har jeg.


De 2 mest almindelige skridt i lovliggørelse af kundens/dit byggeri;

1) BYGGETILLADELSE


Først vurderer jeg om det er muligt at opnå en byggetilladelse i sin nuværende form.

  • Hvis nej, så kan jeg måske komme med ændringsforslag, fx en brandvæg hvis dit byggeri er i skel.
  • Hvis ja, så sætter jeg gang i byggeansøgning.


Lovliggørende ansøgning kan være simpelt foto af byggeriet med mål eller ansøgning kan kræve komplet tegningsmateriale - alt efter typen af tilladelse. Herefter afventer vi byggetilladelsen.

2) IBRUGTAGNINGSTILLADELSENår byggetilladelsen er i hus, så kommer arbejdet med at dokumentere byggeriet, altså det som står i byggetilladelsen; kloakattest, statik, energi o.l. Bemærk at dette kan være en større post end det at opnå byggetilladelse. Endeligt kan dit ulovlige byggeri opnå ibrugtagningstilladelse.

Der kan komme udgifter til rådgivere så som ingeniør, landmåler, brandrådgiver m.m. i dit projekt. Dette er altid ”udover”. Jeg kan hjælpe med at rette kontakt gennem mine samarbejdspartnere og du får en pris inden arbejdet bestilles.

.

EKSEMPEL


Kunden købte et ´håndværker-tilbud´. På BBR manglede tilbygningen fra 1976, udnyttelsen af 1. sal samt ny tilbygning med bad/toilet. Den kolde og klamme kælder blev nedlagt. Desuden blev der etableret ny kloak med separeret spilde- og regnvand som ligeledes skulle opdateres i BBR.


For at realkreditten ville låne penge til renovering af boligen, var kravet at BBR blev opdateret. For at 1. sal kunne godkendes skulle der laves en U-værdiberegning på tagkonstruktionen – altså hvor godt isolere konstruktionen. Alle bygningsdele i den nye tilbygning skulle der ligeledes beregnes en U-værdi, som dokumenterer, at de overholder kravet i gældende bygningsreglement. Opmåling af de nye ruminddelinger blev udført og der blev lavet ny plantegning for stue- og tagetagen. Prisen på et større projekt som dette er ca. kr. 20.000,- + moms + evt. rådgivere.


Til gengæld blev boligen 20m2 større (selv efter kælder blev nedlagt) med et trylleslag = kunden har mulighed for at låne flere penge.

SKAL JEG HJÆLPE? KONTAKT MIG NU