BYGGETILLADELSE/VISUALISERING I 3D

TRYGHED I DIT PROJEKT


Det er ofte mere økonomisk fordelagtigt at søge om byggetilladelse, inden byggeriet påbegyndes.

Jeg tilbyder hjælp til mindre projekter såsom skure, carporte, drivhuse, tilbygninger og udestuer.

Afhængigt af projektets størrelse udarbejder jeg 3D-tegninger, herunder situationsplaner, plantegninger,
facadetegninger og snitdetaljer. Hvis du har brug for at få projektet visuelt sammenholdt med de
eksisterende bygninger på grunden for at vurdere proportionerne, kan jeg også visualisere dette.


Vi kan i afslappende atmosfære enten på mit kontor i Ræhr eller hjemme hos dig tage en virtuel rundtur i
byggeriet. Vi kan undersøge, hvor meget plads din reol på endevæggen optager, sikre at dagslyset falder
som forventet eller vurdere behovet for ændringer af vinduesarealer.


Jeg vil sikre, at alle detaljer bliver taget i betragtning, så du får en klar fornemmelse af, hvordan det færdige
projekt vil se ud, inden byggeriet påbegyndes.

OMKOSTNINGSBESPARELSER OG FLINK RÅDGIVNING