HJÆLP TIL ENERGIRAMMEN


Hjælp til dit byggeprojekt - Energirammen, U-værdi og meget mere
Jeg er uddannet Energikonsulent I og kan blandt andet hjælpe i forbindelse med:


Nybyggeri: Når du planlægger at opføre en ny bygning, kan en energikonsulent hjælpe med at optimere
bygningens energieffektivitet og sikre, at den opfylder de gældende energikrav og -standarder. Jeg kan give
råd om valg af materialer, isolering, varme- og kølesystemer, ventilation og belysning for at minimere
energiforbruget og øge bygningens bæredygtighed.


Renovering og ombygning: Hvis du overvejer at renovere eller ombygge en eksisterende bygning, kan jeg
som energikonsulent hjælpe med at identificere områder med energispild og foreslå energieffektive
løsninger. Jeg kan også gennemføre en energimærkning og give dig anbefalinger til at forbedre bygningens
energiforbrug og miljømæssige ydeevne.


Jeg fungerer ikke som byggeleder på dit projekt, men jeg er her for at hjælpe dig med at komme godt og
sikkert i gang og give rådgivning undervejs.
Som energikonsulent kan jeg assistere med energirammen og beregne U-værdien for klimaskærmens del-
elementer i dit byggeri. Jeg kan også udføre en kondensanalyse for at sikre optimal funktion.